Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski is a model, actress, activist, entrepreneur, and writer. Her first book is My Body.